Waterbehandeling

Water is een essentieel onderdeel in bierbrouwerijen. Water wordt vrijwel in het gehele proces gebruikt en dient, als er gestreefd wordt naar naar een veilig eindproduct, ook veilig te worden ingezet. Denk hierbij aan het schoonspoelen van ketels, het proceswater en aan het water dat u mogelijkerwijs gebruikt voor flessenspoeling. Vele bierbrouwerijen gebruiken een waterfilter bij het punt waar het water binnenkomt, maar uiteraard kan dit ook toegepast worden op specifieke punten in het bierproces. Ons aanbod waterfilters is enorm. Mocht u vragen hebben m.b.t. hoe dit te implementeren in uw brouwerij dan verzoeken wij u contact op te nemen middels onze contactpagina.

WATERTEC